Haldus ja hooldus

Halduse ja hoolduse teenuste osas pakume korteriühistutele järgmist:

 • Maja esmane ülevaatus ja edaspidine jälgimine
 • Majanduskava koostamine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine, läbiviimine ja osalemine
 • Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Koosolekute protokollide vormistamine
 • Koosolekute protokollide avalikustamise korraldamine vastavalt KÜ põhikirjale
 • Lepingute täitmise järelvalve (lepingute sõlmimise korraldamine või sõlmimine ning teenuse kvaliteedi kontroll)
 • Remonttööde ja järelevalve organiseerimine
 • Korterite veearvestite näitude kontroll
 • Arvestite taatlustähtaegade jälgimine
 • Majaelanike suulistele ja kirjalikele avaldustele vastamine
 • Tehnosüsteemide avarii dispetšer-teenuse (24h) organiseerimine
 • Avariide lokaliseerimise (24h) organiseerimine
 • Koristuse ja korrashoiu korraldamine
 • Katuste ja fassaadide hooldus
 • Akende ja välisuste hooldus (üldkasutatavates ruumides)
 • Küttesüsteemi ja soojussõlme hooldus (üldkasutatavates ruumides)
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni hooldus (üldkasutatavates ruumides)
 • Elektrisüsteemi ja valgustite hooldus (üldkasutatavates ruumides)